Duyurular

Covid/19 Yeni Korona Virüsü Hakkında. 16.03.2020
ADATORIA AKADEMİK KONAKLAMA HİZMETLERİ

Covid/19 Yeni Korona Virüsü Hakkında. 16.03.2020

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan Covid-19 ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması çalışmaları doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim
kurumları 16 Mart 2020 Pazartesi gününden 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir.

Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da yukarıda belirtilen süre içerisinde
tatil edilecek ancak zorunlu olarak barınma hizmeti verilmesi gereken hallerde kurumda barınmaya yönelik önlemler alınacaktır.

Diğer Duyurular